Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 pozemkuv …
Číst dál...
17.10.2018 11:00:00
Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků různých tvarův k.ú.…
Číst dál...
17.10.2018 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 55,95 m2 umístěnou…
Číst dál...
17.10.2018 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 rekreačního objektu č.e.102…
Číst dál...
24.10.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu v Čečelicích, okres…
Číst dál...
24.10.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 2/12 rodinného domu v obci Otěvěky,…
Číst dál...
24.10.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 2/3 rodinného domu v Nahošíně, okres…
Číst dál...
24.10.2018 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Nekmíř, okres Plzeň –…
Číst dál...
24.10.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/576 pozemku v k.ú. Troja, okres…
Číst dál...
24.10.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy