Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 1/5 pozemků v k.ú. Hluboká nad…
Číst dál...
06.03.2019 11:00:00
Jedná se o garáž v Chýnově, okres Tábor. Oceňovaná jednotka…
Číst dál...
06.03.2019 11:00:00
Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelnýchtvarů v k.ú.…
Číst dál...
06.03.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 rodinného domu v Obříství, okres…
Číst dál...
06.03.2019 11:00:00
Jedná se o nesousedící pozemkynepravidelných tvarů v k.ú. Únětice u…
Číst dál...
06.03.2019 13:30:00
Jedná se o podíl 3/8 na pozemcích v obci Veliká…
Číst dál...
13.03.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6pozemků v k.ú. Šaratice.…
Číst dál...
13.03.2019 11:00:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/6 pozemků v k.ú.Šaratice.…
Číst dál...
13.03.2019 11:00:00
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 4+1 umístěnou v…
Číst dál...
13.03.2019 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy