Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o pozemky v k.ú. Ublo, okres Zlín. Pozemky…
Číst dál...
06.06.2018 11:00:00
Jedná se po pozemek v Horní Bříze, okres Plzeň –…
Číst dál...
06.06.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Seč u…
Číst dál...
06.06.2018 11:00:00
Jedná se o budovu rodinné rekreace v Podhájí, okres Domažlice.…
Číst dál...
06.06.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytu v obci Bílina, okres…
Číst dál...
06.06.2018 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu ve Volfarticích, okres…
Číst dál...
06.06.2018 11:00:00
Jedná se o pozemky v k.ú. Ublo, okres Zlín. Pozemky…
Číst dál...
06.06.2018 13:30:00
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/12 v k.ú. HorníLomany.…
Číst dál...
13.06.2018 11:00:00
Jedná se o byt 1+1 v 1. NP bytového domu…
Číst dál...
13.06.2018 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy