Je proti Vám vedeno exekuční řízení?

pict-2

Zde se dozvíte, jak postupovat v případě vedeného exekučního řízení.

Pokyny pro povinného...

Dražby movitých věcí

pict-1

Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, ...

Dražební řád


Dražby movitých věcí...

Kontakt

pict-3

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

tel.: 376 310 088, 376 324 085
fax: 376 310 086
e-mail: kancelar@euk.cz

Detailní kontakt...
Dražby nemovitostí

Aukce

Jedná se o podíl 13/48 rodinného domu s pozemky v…
Číst dál...
31.03.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 7/36 pozemků v k.ú. Vyšné, okres…
Číst dál...
31.03.2021 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Velká u Milevska, obec…
Číst dál...
31.03.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 3/12 pozemků v k.ú. Vyšetice, okres…
Číst dál...
31.03.2021 11:00:00
Jedná se o pozemek v k.ú. Polichno, okres Zlín. Jde…
Číst dál...
31.03.2021 11:00:00
Jedná se o podíl 1/6 rodinného domu s pozemkem v…
Číst dál...
31.03.2021 11:00:00
Jedná se o rodinný dům s pozemky v obci Polichno,…
Číst dál...
07.04.2021 11:00:00
Jedná se o 1/2 pozemků v k.ú. Zábřeh, okres Šumperk.…
Číst dál...
07.04.2021 11:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy