120 EX 737/09 Podíl 1/4 garáže v Hodoníně

Jedná se o podíl 1 garáže v Hodoníně. Garáž je řadová, krajní, přízemní, zděná. Vrata jsou plechovádvoukřídlá. Přístup je po místní nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města Hodonín. Pozemek pod garážíje ve vlastnictví cizího vlastníka.

Další informace

  • Datum konání: 01.06.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081698
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy