120EX69/13 podíl 1/2 garáže v k.ú. Hruškové Dvory, okres Jihlava

Jedná se o podíl 1 garáže v k.ú. Hruškové Dvory, okres Jihlava. Garáž je řadová, vnitřní, přízemní. Konstrukce budovy je zděná. Střecha je pultová s krytinou z vlny – eternit. Vjezdová vrata jsou plechovádvoukřídlá. Přístup je zajištěn po zpevněné cestě nacházející se na pozemku cizích vlastníků. Pozemek pod stavbou není předmětem ocenění.

Další informace

  • Datum konání: 03.06.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079494
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy