120 EX 10434/09 podíl 9/72 pozemků v k.ú. Kunštát na Moravě

Jedná se o podíl 9/72 pozemků v k.ú. Kunštát na Moravě, okres Blansko. Pozemek parc. č. 1653/1 je veden jako lesní pozemek a je nepravidelného tvaru. Je přístupný přes pozemek parc. č. 1652/1. Ostatní pozemky na sebe navazují a tvoří společně jeden funkční celek. Pozemky nemají pravidelný tvar a jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1672/1 ve vlastnickém právu města Kunštát.Pro úplnost soudní exekutor uvádí, že dražba dalšího podíluo velikosti 9/72 proběhne dne 14.11.2018 v 11:00 hodin na dražebním portálewww.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 9973/10-114.

Další informace

  • Datum konání: 14.11.2018 11:00:00
  • Kód: DR00076460
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy