120 EX 10555/07 podíl 1/12 pozemků v k.ú. Kunčina, okres Svitavy

Jedná se o podíl 1/12 pozemků v k.ú. Kunčina, okres Svitavy. Pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné části obce Kunčina. Jde o soubor nesousedících pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2569/69, který je ve vlastnictví obce Kunčina.

Další informace

  • Datum konání: 05.02.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079079
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy