120 EX 11635/09-429 - 1/4 lesních pozemků v k. ú. Blehov, obec Zhoř, okres Písek

Jedná se o 1/4 lesních pozemků v k.ú. Blehov, obec Zhoř, okres Písek. Jedná se o soubor lesních pozemkůnepravidelných tvarů. Pozemky netvoří jeden funkční celek. Součástí nemovitých věcí jsou porosty. Pozemkyjsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví obce Zhoř a soukromých vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 03.06.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079510
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy