120 EX 12981/13 - 1/24 pozemků v k.ú. Horní Maršov, okres Trutnov

Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Horní Maršov, okres Trutnov. Pozemky se nacházejí cca 400 – 800m východně od okraje zastavěné části obce Horní Maršov. Jde o soubor sousedících lesních a travnatých pozemků nepravidelných tvarů. Soubor je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Na lesních pozemcích se nachází smrkový lesní porost starý cca 59 let. Ostatní pozemky jsou travnaté. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 542/2, který je ve vlastnictví obce Horní Maršov.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 22.09.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081030
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy