120 EX 1455/09 podíl 5/12 pozemků v k.ú. Málkov u Suchomast

Jedná se o podíl 5/12 pozemků v k.ú. Málkov u Suchomast, okres Beroun. Pozemky se nacházejí cca 300 – 1000 m jihozápadně od okraje zastavěné čísti obce Málkov. Jde o soubor nesousedících zemědělských a lesních pozemků nepravidelných tvarů. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097, který je ve vlastnictví obce Málkov.

Další informace

  • Datum konání: 24.07.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078259
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy