120 EX 14697/17 - 1/3 pozemků v k.ú. Kramolín u Nepomuka, okres Plzeň-jih

Jedná se o 1/3 pozemků v k.ú. Kramolín u Nepomuka, okres Plzeň-jih. Pozemky se nacházejí cca 850 m jižně od okraje zastavěné části obce Kramolín. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. Na severní straně je soubor ohraničený nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu.K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 856, který je ve vlastnictví České republiky.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 17.08.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081859
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy