120 EX 15870/17 podíl 1/24 pozemků v k.ú. Turkovice u Ondřejova

Jedná se o podíl 1/24 pozemků v k.ú. Turkovice u Ondřejova, okres Praha-východ. Pozemky společně tvoří jeden celek oddělený zpevněnou místní komunikací. Pozemky se nacházejí ve svažitém, členitém terénu.

Další informace

  • Datum konání: 09.01.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076988
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy