120 EX 16634/12 - 1/2 pozemků v k.ú. Zábřeh, okres Šumperk

Jedná se o 1/2 pozemků v k.ú. Zábřeh, okres Šumperk. Pozemky se nacházejí cca 1300 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zábřeh. Jedná se o sousedící pozemky tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 2331 m2. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Další informace

  • Datum konání: 07.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080518
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy