ODROČENO 120 EX 39234/12 podíl 1/16 pozemků v k.ú. Křtěnovice

Jedná se o podíl 1/16 pozemků v k.ú. Křtěnovice, okres Tábor. Pozemky se nacházejí cca 800-1000 m východně od okraje zastavěné části obce Křtěnovice. Jde o soubor nesousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů svažitých k severozápadní straně. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku, který je ve vlastnictví obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Další informace

  • Datum konání: 21.08.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078306
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy