120 EX 5671/13-238 - 1/16 pozemků v k.ú. Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou

Jedná se o podíl 1/16 pozemků v k.ú. Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou. Pozemky jsou situovány cca 700 m severozápadně, cca 1,9 km jižně a cca 1 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce. Pozemek p.č. 595/23 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek p.č. 469/45 není v terénu blíže ohraničený a nachází se na něm lesní porost. K pozemku p.č. 595/23 vede nezpevněná cesta, která je na pozemku ve vlastnictví města Dobruška. K pozemku p.č. 469/45 nevede žádná příjezdová cesta.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 16.11.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081989
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy