120 EX 7529/13 podíl 1/3 pozemků v k.ú. Seletice

Jedná se o podíl 1/3 pozemků v k.ú. Seletice, okres Nymburk. Pozemky se nacházejí cca 150m jižně od okrajezastavěné části obce Seletice. Jde o sousedící pozemky pravidelných tvarů. Pozemky jsou na východní straně ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097, který je ve vlastnictví obce Seletice.

Další informace

  • Datum konání: 16.01.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076934
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy