120 EX 8862/12 pozemek v k.ú. Slatina u Horažďovic, okres Klatovy

Jedná se o pozemek v k.ú. Slatina u Horažďovic, okres Klatovy. Pozemek se nachází cca 1 km východně odobce Slatina. Jde o lesní pozemek nepravidelného tvaru, který je svažitý k jihovýchodní straně. Na východnístraně je ohraničený nezpevněnou cestou a na severní a západní straně travnatým porostem. K pozemku vedenezpevněná cesta, nacházející se na pozemku parc. č. 1546, který je ve vlastnictví jiného vlastníka.

Další informace

  • Datum konání: 03.02.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080331
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy