120EX11230/19-211 podíl 3/8 pozemků v k.ú. Kyjov, okres Hodonín

Jedná se o podíl 3/8 pozemků v k.ú. Kyjov, okres Hodonín. Jde o soubor nesousedících zemědělskýchpozemků tvaru úzkých pásů. Pozemek p.č. 4055/50 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací anachází se v lánu. Na pozemcích p.č. 2508/47 a p.č. 2508/65 je koryto Sobůlského potoka. Na pozemku p.č.4018/11 se nachází zpevněná cesta. Ostatní pozemky jsou zemědělské a nacházejí se v lánu. Pozemky jsoupřevážně rovinné. K pozemkům vedou komunikace, nacházející se na pozemcích ve vlastnictvíJihomoravského kraje.

Další informace

  • Datum konání: 22.09.2021 13:30:00
  • Kód: DR00081038
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy