Jedná se o rodinnou rekreaci v k.ú. Dolní Stropnice, okres…
Číst dál...
27.02.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 rodinné rekreace ve Slavkově u…
Číst dál...
20.03.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/3 na pozemcích v k.ú. Lubná…
Číst dál...
27.03.2019 11:00:00
Jedná se o rodinnou rekreaci v Mladé Boleslavi. Pozemek parc.…
Číst dál...
03.04.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 2724/100000 bytového domu v Bukovanech, okres…
Číst dál...
09.05.2019 11:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytové jednotky včetně podílu na…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
Jedná se o podíl 1/2 bytové jednotky včetně podílu na…
Číst dál...
2030-12-31 00:00:00
Jedná se o podíl 3/4 bydlení v obci Slavičín, okres…
Číst dál...
31.12.2030 00:00:00
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy