Podíl 1/2 zemědělských pozemků v k.ú. Nekvasovy

Jedná se o podíl 1/2 zemědělských nesousedících pozemků v k.ú. Nekvasovy, okres Plzeň-jih. Pozemky se nacházejí cca 200-700 m severně od okraje zastavěné části obce, na východní straně jsou ohraničené zpevněnou komunikací, na jižní straně porosty a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům je dobrý přístup po zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 31.12.2030 00:00:00
  • Kód: 12238
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy