RD v obci Staré Město

Jedná se o přízemní rodinný dům s podkrovím v obci Staré Město, okres Šumperk. Stavba je podsklepená, zděná, s vestavěnou garáží. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pozemek pod stavbou a pozemky funkčně související se stavbou jsou zapsány na LV č. 8. Pro úplnost uvádíme, že pozemky pod rodinným domem budou draženy Exekutorským úřadem Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M. dne 05.02.2014 ve 13:30 hod. na www.okdrazby.cz pod č.j. 120 EX 25069/11-169.

Další informace

  • Datum konání: 31.12.2030 00:00:00
  • Kód: 11550
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy