120 EX 2145/13 - 1/12 pozemků v k.ú. Vinařice u Kladna, okres Kladno

Jedná se o podíl 1/12 pozemků v k.ú. Vinařice u Kladna, okres Kladno. Pozemky se nacházejí na severozápadním okraji zastavěné části obce Vinařice. Jde o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené zpevněnou komunikací a jsou svažité k severní straně. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 46/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 18.08.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080953
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy