120 EX 24055/19-727 Stavby v bývalém vojenském areálu (bez pozemků) v k.ú. Babina, okres Plzeň-sever

viz. dražební vyhláška a znalecký posudek

Další informace

  • Datum konání: 13.01.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080235
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy