120EX14634/16-205 pozemek v Rakovníku

Jedná se o pozemek v Rakovníku. Pozemek je situován cca 800 m severozápadně od okraje zastavěné části města, v Přírodní rezervaci Tankodrom. Pozemek je nepravidelného tvaru, mírně svažitý a v terénu neníblíže ohraničen. V územním plánu je pozemek veden jako zemědělská půda – zahrady a travní porosty. K pozemku vede nezpevněná cesta přes pozemky cizích vlastníků.

Další informace

  • Datum konání: 19.08.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079653
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy