120 EX 100048/13 pozemky v Týně nad Vltavou

Jedná se o pozemky ve východní zastavěné části města Týn nad Vltavou.Pozemky jsou sousedící a jsou nepravidelných tvarů. Pozemky jsou na severní,východní a jižní straně ohraničené okolní zástavbou a na západní stranědrátěným oplocením. Na pozemcích se nacházejí náletové porosty. K pozemkůmvede zpevněná komunikace s chodníkem nacházející se na pozemku parc.č.2216/5, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje. Přípojky IS jsouv dosahu.

Další informace

  • Datum konání: 22.05.2019 11:00:00
  • Kód: DR00077948
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy