120 EX 12737/18 - 1/2 pozemků v k.ú. Talmberk, obec Samopše, okres Kutná Hora

Jedná se o 1/2 pozemků v k.ú. Talmberk, obec Samopše, okres Kutná Hora. Pozemky se nacházejí ve středu zastavené části obce Talmberk. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 25 m. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení – venkovského charakteru. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 455, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 03.03.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080408
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy