ODROČENO 120 EX 20388/16 Podíl 1/2 pozemků v k.ú. Bernartice u Boříkov, část obce Kolinec, Okres Klatovy

Jedná se o 1/2 pozemků v k.ú. Bernartice u Boříkov, část obce Kolinec, Okres Klatovy. Pozemky jsouv katastru vedeny jako trvalý travní porost a ostatní plocha. Součástí nemovité věci jsou porosty.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 08.06.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081704
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy