120 EX 39141/11-132 podíl 1/8 pozemku v k.ú. Kouřim, okres Kolín

Jedná se o podíl 1/8 pozemku v k.ú. Kouřim, okres Kolín. Pozemek se nachází cca 1,8 km západně od okraje zastavěné části města Kouřim v místní části Vrcha. Pozemek je tvaru úzkého pásu a je svažitý k jihovýchodní straně. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2647, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Další informace

  • Datum konání: 02.10.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078482
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy