120 EX 6531/14 - 1/2 pozemku v k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín

Jedná se o 1/2 pozemku v k.ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín. Pozemek je travnatý, tvaru úzkého pásu a nachází se cca 1 km jižně od okraje zastavěné části obce Velká Lhota. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená obytná venkovská. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházejí se na pozemku parc. č. 772/2, který je ve vlastnictví jiného vlastníka.Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Další informace

  • Datum konání: 14.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080530
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy