120EX16306/15 podíl 1/2 pozemku v k.ú. Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov

Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov. Pozemek je situován ve středu zastavěné části obce Krásná Lípa. Je travnatý, nepravidelného tvaru, na jihozápadní straně ohraničený zpevněnou komunikací, svažitý k jižní straně. Pozemek je travnatý a nacházejí se na něm listnaté porosty. K pozemkům vede zpevněná komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje. V územním plánu je pozemek vedený jako parková zeleň v sídlech.

Další informace

  • Datum konání: 27.07.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081805
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy