120EX25216/14 pozemky v k.ú. Tlustice, okres Beroun

Jedná se o pozemky v k.ú. Tlustice, okres Beroun. Pozemky senachází cca 1 kmjihozápadně od okraje zastavěné části v místním komerčním areálu, který jeohraničený betonovým oplocením. Pozemky nejsou sousedící a jsou nepravidelnýchtvarů. Na pozemku p.č. 360/46 se nachází železniční trať a na pozemcích p.č.360/98 a p.č. 360/45 jsou keřové porosty. K pozemkům nevede žádnápříjezdová cesta. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochyprůmyslové výroby a skladů.

Další informace

  • Datum konání: 28.08.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078332
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy