120EX30070/13 podíl 1/2 pozemků v k.ú. Drslavice, okres Uherské Hradiště

Jedná se o podíl 1/2 pozemků v k.ú. Drslavice, okres Uherské Hradiště. Pozemky jsou situovány cca 1 km severně a cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Drslavice. Jde o soubor nesousedících zemědělských pozemků různých tvarů. Na pozemku p.č. 3411 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky p.č.3530 a 3412 jsou na východní straně ohraničené nezpevněnou cestou a na západní straně lesním porostem. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Pozemek p.č. 5662 je rovinatý. K pozemku p.č. 3412 vede nezpevněná cesta ve vlastnictví obce Drslavice. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské a plocha lesní. Pozemky p.č. 3411, 3412, 3530 se nachází v Přírodním parku Prakšická vrchovina.

Další informace

  • Datum konání: 02.03.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081490
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy