120EX40814/11-211 podíl 1/9 pozemků v k.ú. Čtyřicet Lánů, okres Svitavy

Jedná se o podíl 1/9 pozemků v k.ú. Čtyřicet Lánů, okres Svitavy. Oceňované pozemky jsou situovány naseverovýchodním okraji zastavěné městské části. Jedná se o pozemky nepravidelných tvarů. Na pozemcích senachází nezpevněná cesta.

Další informace

  • Datum konání: 22.12.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081332
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy