120EX8876/15 pozemky v k.ú. Bělčice u Ostředka - ODROČENO

Jedná se o pozemky v k.ú. Bělčice u Ostředka, okres Benešov.Pozemky jsou situovány cca 200m jižně od okraje zastavěné části obce Bělčice. Jde osoubor sousedících rovinných pozemků nepravidelných tvarů. Soubor pozemků jeohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemcích se nacházítrvalý travnatý porost, trafostanice, malá vodní nádrž a zpevněné plochy. Napozemku St.p.č. 57 stojí konstrukce výrobní haly, která je porušená požárem.Dne 10.5.2017 stavba č.p. 23 vyhořela. Přípojky IS jsou v dosahu. Vevzdálenosti cca 30 mseverně od pozemků vede dálnice D1.Příslušenství těchto nemovitých věcí tvoří:oplocení a trafostanice.

Další informace

  • Datum konání: 10.10.2018 11:00:00
  • Kód: DR00076103
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy