120 EX 101036/13 podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v Němčicích, okres Prachatice

Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v Němčicích, okres Prachatice. Objekt je samostatně stojící,nepodsklepený, s 1 NP a půdním prostorem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojkuelektřiny. Na pozemek parc. č. St 27/1 navazuje pozemek parc. č. 43/3 a společně tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Pozemek parc. č. 390 s výše uvedenými pozemky netvoří jeden funkční celek a je kosodélníkového tvaru. Přístup k pozemku je přes pozemek parc. č. 445, který je ve vlastnickém právu obce Němčice.

Další informace

  • Datum konání: 07.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080547
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy