120 EX 11997/08 - pozůstatky stavby s pozemky a příslušenstvím v obci Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary

Jedná se o pozůstatky stavby s pozemky a příslušenstvím v obci Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary. Objekt je zděný, samostatně stojící, patrový, sestávající se z obytné a navazující hospodářské části. Z inženýrských sítí je k dispozici přípojka elektřiny. V ulici je obecní kanalizace. Na stavební pozemek parc. č. St. 49 navazují pozemky parc. č. 391/1 a parc. č. 403/1, které jsou v katastru vedeny jako zahrada. Na pozemky dále navazují pozemky parc. č. 2124 a parc. č. 2295/2, které jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Příslušenstvím nemovité věci je hospodářská budova. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 07.04.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080523
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy