UHRAZENO - 120 EX 13023/14 - rodinný dům s příslušenstvím v obci Janovice v Podještědí, okres Liberec

Jedná se o rodinný dům s příslušenstvím v obci Janovice v Podještědí, okres Liberec. Dům je zděný,samostatný, přízemní s částečně obytným podkrovím. Nemovitá věc se nachází v centrální zastavěné částiobce v obytné zóně. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Pozemky parc č. 86/5a parc. č. 96/5 mají nepravidelný tvar, v katastru jsou vedeny jako trvalý travní porost. Přístup k nemovitévěci je o místní zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 02.10.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078444
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy