120 EX 14283/10 - 1/8 rodinného domu s příslušenstvím v obci Frýdlant, okres Liberec

Jedná se o 1/8 rodinného domu s příslušenstvím v obci Frýdlant, okres Liberec. Dům je zděný, samostatněstojící se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Nemovitá věc se nachází v centrální zastavěnéčásti města v zástavbě rodinných domů. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny,vodovodu, plynovodu a kanalizace. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stodola. Přístup k nemovitévěci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Další informace

  • Datum konání: 02.10.2019 11:00:00
  • Kód: DR00078450
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy