120 EX 14575/14 podíl 1/8 rodinného domu s pozemky v Novém Boru, okres Česká Lípa

Jedná se o podíl 1/8 rodinného domu s pozemky v Novém Boru, okres Česká Lípa. Objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní s podkrovím. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení. Dispoziční řešení domu je 4+1. Pozemky parc. č. 1796 a parc. č. 1797 společně tvoří jednotný funkční celek a leží v mírně sklonitém terénu. Parkování je možné ve vlastní garáži. Přístup je po veřejné zpevněné komunikaci.Pro úplnost soudní exekutor sděluje, že podíl 1/8 ve vlastnictví povinné draží dne 10.02.2021 od 13:00 hodin soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha-východ, pod sp. zn. 081 EX 52590/11 na portále www.exdrazby.cz.

Další informace

  • Datum konání: 10.02.2021 11:00:00
  • Kód: DR00080332
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy