120 EX 24065/10 - 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v k.ú. Horní Roveň, část obce Dolní Roveň, okres Pardubice

Jedná se o 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v k.ú. Horní Roveň, část obce Dolní Roveň, okresPardubice. Dům je zděný, samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní s volným půdním prostorem. Nastavební pozemek parc. č. St. 48/1 navazuje pozemek parc. č. 493 a tvoří spolu jeden funkční celek.Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářské stavby. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojenana přípojky elektřiny a vodovodu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 29.07.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079613
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy