120 EX 32153/11 - 1/8 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Starý Maletín, část obce Maletín, okres Šumperk

Jedná se o 1/8 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Starý Maletín, část obce Maletín, okres Šumperk. Dům je zděný, samostatně stojící, podsklepený s využitým podkrovím. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu. Pozemek parc. č. 373/7 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 368 a tvoří s ním jeden funkční celek. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 22.09.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081036
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy