120 EX 3808/07 podíl 1/12 rodinného domu v Jáchymově

Jedná se o podíl 1/12 rodinného domu v Jáchymově, okres Karlovy Vary. Objekt je řadový, vnitřní, nepodsklepený, se 2 NP a volným půdním prostorem. Pozemek parc. č. 610 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 537 a tvoří s ním jeden funkční celek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 23.01.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076991
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy