120 EX 6301/07-221 podíl 1/4 rodinného domu v Bělčicích

Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu v Bělčicích, okres Strakonice. Objekt je řadový, vnitřní, přízemní, s volným půdním prostorem. Pozemek parc. č. 2024 navazuje na pozemek parc. č. St. 89 a tvoří s ním jeden funkční celek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Další informace

  • Datum konání: 09.01.2019 11:00:00
  • Kód: DR00076869
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy