120 EX 9482/13 rodinný dům v Hříškově, okres Louny

Jedná se o rodinný dům v Hříškově, okres Louny. Objekt je řadový, částečně podsklepený, přízemní s půdou. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku parc. č. St. 132 se nachází stavba rodinného domu č.p. 103, nicméně dle skutečného stavu se jedná o stodolu. Pozemky parc. č. St. 131 a parc. č. St. 132 spolu tvoří jeden funkční celek. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Další informace

  • Datum konání: 20.03.2019 11:00:00
  • Kód: DR00077542
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy