120EX 36411/13 podíl 3/10 rodinného domu s podílem 1/8 pozemku v Ostrově, okres Ústí nad Orlicí

Jedná se o podíl 3/10 rodinného domu s podílem 1/8 pozemku v Ostrově, okres Ústí nad orlicí. Objekt je nepodsklepený, přízemní, řadový, krajní, s půdou. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Pozemek parc. č. 6044 je přístupem k rodinnému domu č.p. 93, nacházející se na pozemku parc. č. St. 281/2. Pozemky jsou travnaté, středně svažité. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Další informace

  • Datum konání: 15.09.2021 11:00:00
  • Kód: DR00081026
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy