120 EX 14184/12 - 3/12 pozemků v obci Jiříkov, okres Děčín

Jedná se o 3/12 pozemků v obci Jiříkov, okres Děčín. Pozemky jsou sousedící, travnaté, nepravidelných tvarůa nacházejí se v severní zastavěné části města Jiříkov. Pozemky jsou na východní straně ohraničené nezpevněnou cestou. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha obytná v rodinných domech - smíšená. Na pozemku parc. č. St. 716 je stavba č.p. 62 odstraněna. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 6546/1, který je ve vlastnictví města Jiříkov.

Další informace

  • Datum konání: 03.08.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081807
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy