120EX10411/07 podíl 1/2 pozemku v k.ú. Choryně, okres Vsetín

Jedná se o podíl 1 pozemku v k.ú. Choryně, okres Vsetín. Pozemekje situový cca 40 mseverozápadně od okraje zastavěné části obce. Pozemek je travnatý,nepravidelného tvaru, svažitý k jihovýchodní straně, na východní straněohraničený nezpevněnou cestou. K pozemku vede nezpevněná cesta, která jeve vlastnictví obce Choryně.

Další informace

  • Datum konání: 20.03.2019 11:00:00
  • Kód: DR00077541
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy