120EX33781/09-204 podíl 1/3 pozemku v k.ú. Vícenice u Dolních Lažan, okres Třebíč

Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú. Vícenice u Dolních Lažan, okres Třebíč. V územním plánu je pozemek veden v plochách smíšených nezastavěného území. Nachází se v zemědělsky obhospodařovaném území.Přístup na pozemek je po pozemcích ve vlastnictví obce.

Další informace

  • Datum konání: 02.12.2020 11:00:00
  • Kód: DR00079581
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy