podíl 1/2 pozemku v obci Všenory, okres Praha-západ

Jedná se o podíl 1/2 pozemku v obci Všenory, okres Praha-západ.Pozemek je situován na severovýchodním okraji zastavěné části obce. Jeobdélníkového tvaru, rovinný, na severní a západní straně ohraničený drátěnýmoplocením. Na travnatém pozemku se nachází nezpevněná cesta. K pozemkuvede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku ve vlastnictví Středočeskéhokraje. Přípojky IS jsou v dosahu.Příslušenství těchto nemovitých věcí tvoří: částoplocení.

Další informace

  • Datum konání: 24.08.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081866
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy